i-bøger og portaler er fortsat tilladte til eksamen efter den nye bekendtgørelse - læs vores vejledning

Matematikportalen vil ikke blive tilpasset 2017-læreplanerne. I stedet kan du benytte vores nye i-bøger, der alle er tilpasset 2017-læreplanerne.

Oversigt over i-bøgerne i serien Gyldendals Gymnasiematematik:

Er udgivet: G B1 A1
Klar til skolestart i 2018:
B2 A2
Klar til skolestart i 2019:
A3