i-bøger og portaler er fortsat tilladte til eksamen efter den nye bekendtgørelse - læs vores vejledning

Matematikportalen vil ikke blive tilpasset 2017-læreplanerne. I stedet kan du benytte vores nye i-bøger, der alle er tilpasset 2017-læreplanerne.

Oversigt over i-bøgerne i serien Gyldendals Gymnasiematematik:

1.g 2.g 3.g
Grundforløb G
B-niveau B1 B2
A-niveau A1 A2 A3 (Klar til skolestart 2019)