GRUNDFORLØB


I dette forløb findes emner samt supplerende kapitler, der tilsammen dækker de krav, som læreplanerne stiller til undervisningen i grundforløbet på stx.

Derudover findes også en samling af alle de øvelser og opgaver, der optræder i emnerne.